Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Education and Culture Executive Agency
Γενικές κατευθυντήριες γραμμές

Guidelines for Erasmus Mundus, Intra-ACP and Intra-Africa Student Complaints

Have you applied for an Erasmus Mundus, Erasmus+ EMJMD, Intra ACP or Intra Africa scholarship ? Are you enrolled as an Erasmus Mundus, Erasmus+ EMJMD, Intra ACP or Intra Africa scholarship ?